Beskrivelser af anbringelse i plejefamilier

»Vores plejefamilier holder længere, og det er sammen med vores skole- og aktivitetstilbud med til  at fastholde de unge i anbringelsen.«
Bent Hessner, leder, VRC.

»Fordi den unge ikke er ”på” i 24 timer, og kommer hjem til en plejefamilie og kan bruge familiens nærmiljø, med fordel bruge nærmiljøets fritidstilbud og ikke mindst komme i kontakt med almindelige unge.«
Lars Vinge, leder, VRC

»Det er godt for de unge, at de ikke er sammen i 24 timer, men at de kommer hjem til en plejefamilie, der kan give dem den omsorg, de har brug for. En anden fordel er, at den unge får mulighed for at deltage i nærmiljøet og deltage i de fritidsaktiviteter, der er i nærmiljøet.«
Bent Hessner, leder, VRC.

»Vores plejefamilier er glade for, at det er VRC, der har behandlingsansvaret, og at det er VRC, der står for samarbejdet med  den biologiske familie. Vi er der altid og nemme at få fat på, og skulle lokummet brænde på, og det er nødvendigt, at der kommer en og hjælper med at løse akutte problemer – ja så kommer vi – det giver en stor tryghed.«
Bent Hessner, leder, VRC.

»Gang på gang ser vi, at de børn og unge, kommunerne normalt vil anse for svære til at anbringe i plejefamilier, bliver anbragt i plejefamilie med succes indenfor VRC og vores omfattende netværk.«
Lars Vinge, leder, VRC

»I plejefamilierne får vores børn og unge den ro, forudsigelighed og tæt kontakt, som de har brug for. Det kan være svært at give dem på en institution med mange andre socialt belastede unge og skiftende voksne. I vores plejefamilier oplever de stabile voksne, der sørger for en tæt omsorg og en tryg kontakt, som giver de unge en nær og følelsesmæssig tilknytning.«
Bent Hessner, leder, VRC.