Vi er et mindre socialpædagogisk sted, der tilbyder en helhedsorienteret professionel indsats i forbindelse med anbringelse af børn og unge i socialpædagogiske foranstaltninger.

Om Vendsyssel Rådgivningscenter


VRC har et unikt koncept, hvor man ofte anbringer Børn og unge i plejefamilier, der er fast tilknyttet VRC. Behandlingsansvaret påhviler pædagogisk uddannet personale på VRC. Plejefamilien har tilknyttet en fast konsulent som står for støtte- og behandlings-ansvarlig og er til rådighed 24 timer i døgnet.

Når VRC har gode erfaringer med anbringelse i særlige plejefamilier, hænger det sammen med at den unge ikke er ”på” i 24 timer, som er tilfældet på et opholdssted eller en institution. Når den unge er færdig med hverdagen på VRC, kommer de hjem til plejefamilie og kan bruge nærmiljøets fritidstilbud og ikke mindst komme i kontakt med almindelige unge.

Vi har erfaring for, at behandlingskrævende børn og unge profiterer mere af tilbuddet i familiære rammer end i traditionelle institutionslignende miljøer. Den unge får en hverdag, der er præget af ro og forudsigelighed med mulighed for meget én til én kontakt med få voksne uden påvirkning fra andre socialt belastede unge. Den unge får erfaringer med at være en del af en familie med samfundsmæssigt acceptable normer og værdier, samt troværdige voksenmodeller, de kan spejle sig i. Plejefamiliens primære opgave er at etablere en hverdag for barnet, hvor det oplever stabile voksne, som drager en tæt omsorg og tryg kontakt, som fordrer følelsesmæssig tilknytning

En af udfordringerne ved at anbringe behandlingskrævende børn og unge i plejefamilier er bl.a., at plejefamilierne skal tilbydes tilstrækkelig faglig støtte og supervision. Denne afgørende udfordring imødekommer VRC ved knytte familieplejen tæt sammen med vores behandlingsdel.

VRC har de rette kompetencer til at varetage og udføre det faglige og personlige match mellem plejefamilierne og børnene/de unge – og efterfølgende sikre den ”røde tråd” i vores anbringelser.

Her ses en udtagelse fra en af vores plejefamilier som vi arbejder sammen med:

Plejefamilie/mor(Lotte) udtaler :

Vi oplever en VRC som en troværdig samarbejdspartner – både hvad angår ansættelsesforhold, men sandelig også i opfølgning på aftalerne omkring vores plejebørn.

VRC giver en tæt faglig sparring, og der bliver set på barnets nærmeste udviklingszone. Pædagogikken og indsatsen bliver målrettet barnets behov. Der tages udgangspunkt i det udviklingsfremmende samspil og i barnets udvikling.

Jeg oplever et enormt nærværende fra de ansattes side på skolen og et behageligt sted at aflevere sine børn. Man kan føle sig tryg i det at være ansat som pf fordi vi ved hjælpen er der 24 timer i døgnet.”

På VRC møder jeg utroligt veluddannet og fagligt stærkt personale med en høj professionalisme.

Vi er et erfarent og moderne, socialfagligt konsulenthus, der gennem vores arbejde med forebyggelse, anbringelse, samvær og uddannelse tager ansvar for de udsatte børns vilkår i samfundet og familien.

VRC's model

VRC’s model med plejefamilietilbud(døgntilbuddet) indeholder følgende elementer:

 • Bo-del i plejefamilie.
 • Supervision til plejefamilien.
 • Støttekontakt person til den unge herunder:
  • Pædagogisk støtte til de unge 24 timer i døgnet.
  • Pædagogisk støtte til plejefamilien 24 timer i døgnet.
 • Rådgivning og evt. deltagelse i familiebehandling. Styring af samtaler med familie.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
 • Fortsæt fokus omkring den unges sundhedsforhold.
 • Sikre den unges trivsel så de kan udvikle sig fagligt og socialt.
 • Fortsættelse af hverdagen på VRC, hvor man deltager aktivt i skolen.