Akut

Vendsyssel Rådgivnings Center tilbyder et udvidet behandlingstilbud, hvor vi anbringer barnet i vores regi, indtil vi i samarbejde med anbringende kommune har fundet en anbringelse, der matcher den unges behov. En akutanbringelse strækker sig i gennemsnit over en periode på op til 2 x 3 uger. Anbringende myndighed betaler kun for de dage, den unge er anbragt. VRC udarbejder individuelle tilbud. Priseksempel ved anbringelse i akutfamiliepleje er fra 4.600,00 pr. døgn. Et behov for anbringelse kan opstå i løbet af kort tid, hvor det vurderes, at der må gribes hurtigt ind. ”Vi har stor erfaring med, at behandlingskrævende børn og unge i høj grad profiterer af tilbuddet i familiære rammer, i stedet for det mere traditionelle institutionslignende tilbud. Børn og unge får i plejefamilierne erfaringer med at være i familier med samfundsmæssigt acceptable normer og værdier. En anden og meget vigtig ting er, at de oplever troværdige voksne rollemodeller, de kan spejle sig i.”

Vi har stor erfaring med, at behandlingskrævende børn og unge i høj grad profiterer af tilbuddet i familiære rammer, i stedet for det mere traditionelle institutionslignende tilbud. Børn og unge får i plejefamilierne erfaringer med at være i familier med samfundsmæssigt acceptable normer og værdier. En anden og meget vigtig ting er, at de oplever troværdige voksne rollemodeller, de kan spejle sig i.

Vendsyssel Rådgivnings Center tilbyder kommunerne at udforme socialpædagogiske behandlingstilbud til børn og unge, som akut har brug for en anbringelse. En sådan anbringelse kan effektueres indenfor få timer, idet vi råder over et antal pladser i professionelle plejefamilier, der er ansat til og har erfaring med at modtage børn og unge akut. De første 14 dage kan også foregå i et individuelt tilrettelagt projekt, f.eks. i sommerhus, med autocamper eller på udlandsrejser, hvor den unge er sammen med 1-2 akutmedarbejdere døgnet rundt. Herefter anbringes den unge i familiepleje. Det er vores erfaring, at behandlingskrævende børn og unge profiterer af et tilbud i familiære rammer. Et barn eller en ung, der anbringes akut, har brug for at have så få voksne som muligt at forholde sig til. Det er vigtigt, at den unge har ro omkring sig.

I en plejefamilie skal den unge ikke leve op til jævnaldrendes forventninger og normer. Akutperioden skal give plads til en tænkepause, hvor den unge har mulighed for at bearbejde sin situation sammen med professionelle omsorgsgivere. Den unge og plejefamilien får tilknyttet en akutmedarbejder, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Akutmedarbejderen tager sig af alt vedr. den unge. Al kontakt til forældre, sagsbehandler, plejefamilie og den unge varetages af akutmedarbejderen. Akutmedarbejderen er bindeleddet for den unge i anbringelsen, og de bruger meget tid sammen dels med plejefamilien og dels i aktiviteter med den unge. Når den unge er parat, er det akutmedarbejderens opgave gradvist at integrere den unge f.eks. i skole, i arbejdspraktik samt i aktiviteter med andre unge. I akutperioden udarbejdes observationsrapporter indeholdende forslag til permanent anbringelse samt faglig vurdering af den unges ressourcer, behov og pædagogisk handleplan.