Specialskole

Plejefamilie anbringelse ved VRC

Vi oplever mange børn og unge i høj grad profiterer af anbringelse i en plejefamilie i stedet for traditionelle institutioner/opholdssteder. Børnene og de unge får en hverdag, der er præget af ro og forudsigelighed med mulighed for megen én til én kontakt med få voksne omkring sig. Plejefamiliens primære opgave er at etablere en hverdag for barnet, hvor det oplever stabile voksne, som drager en tæt omsorg og tryg kontakt, som fordrer en eller anden form for følelsesmæssig tilknytning. Vi oplever disse børn og unge kan bruge familiens nærmiljø, og med fordel bruge nærmiljøets fritidstilbud og ikke mindst komme i kontakt med almindelige unge i nærmiljøet. Vi oplever de nyder roen i plejefamilien, hvor man ikke er anbragt i institutionelle rammer med skiftende omsorgspersoner, og ofte negativ spejling og samvær med andre unge med lignende problematikker.

En af udfordringerne ved at anbringe børn og unge i plejefamilier med flere problematikker er bl.a., at plejefamilierne skal tilbydes tilstrækkelig faglig støtte og supervision. Denne afgørende udfordring imødekommer VRC ved knytte familieplejen tæt sammen med vores behandlingsdel. Behandlingsansvaret for barnet eller den unge, påhviler pædagogisk uddannet personale i Vendsyssel Rådgivnings Center. Plejefamilien har tilknyttet en fast støtte- og behandlings-ansvarlig, som står til rådighed 24 timer i døgnet via mobiltelefon. Barnet/den unge vil ligeledes have mulighed for sparring eller blot en snak hvis dette er nødvendigt. Plejefamilien vil ud over plejefamilien være tæt knyttet VRC, og hjælpe barnet/den unge med at sikre en god trivsel og positiv udvikling.

Barnet/den unge vil på ingen måde få en ny familie, men blot får et trygt sted med få kendte og omsorgsfulde voksne. Plejefamilien vil være de gennemgående og primære omsorgspersoner i forhold til barnet/en unge. Plejefamilien tilbyder familiære rammer, der er præget af ro, forudsigelighed og tydelighed; et overskueligt miljø. Familien tilbyder en fast struktur, hvori grundlæggende værdier og normer indgår som en væsentlig faktor.

Plejefamiliens primære opgaver vil være at yde den daglige og grundlæggende omsorg i forhold til basale behov, hjælp til personlig hygiejne, fysisk kontakt i form af knus og kram og lign.

Plejefamilien skal således være deres trygge base, hvorfra de kan få mod til at udvikle deres handlemønster i en positiv retning.

VRC vil altid støtte barnet/den unge i en positiv kontakt til biologiske forældre – hvor VRC står til rådighed hvis der bliver behov for støtte eller guidning under samvær.