Plejefamilie anbringelse ved VRC

De børn/unge som VRC vælger at anbringe i professionelle plejefamilier er børn og unge, der ikke profiterer optimalt af en anbringelse i institutionelle rammer med skiftende omsorgspersoner, og ofte negativ spejling og samvær med andre unge med lignende problematikker. Børnene og de unge får en hverdag, der er præget af ro og forudsigelighed med mulighed for megen én til én kontakt med få voksne omkring sig. Plejefamiliens primære opgave er at etablere en hverdag for barnet, hvor det oplever stabile voksne, som drager en tæt omsorg og tryg kontakt, som fordrer en eller anden form for følelsesmæssig tilknytning. Vi oplever disse børn og unge kan bruge familiens nærmiljø, og med fordel bruge nærmiljøets fritidstilbud og ikke mindst komme i kontakt med almindelige unge i nærmiljøet.

De børn og unge vi tager imod, er karakteriseret ved, at de sjældent kan rummes i en traditionel plejefamilie uden ekstra støtte. De har behov for et længerevarende behandlingsforløb i et lille og overskueligt miljø i familiære rammer med kontakt til stabile og troværdige voksne, som altid er til rådighed. Gang på gang ser vi, at de børn og unge, kommunerne normalt vil anse for svære til at anbringe i plejefamilier, bliver anbragt i plejefamilie med succes indenfor VRC regi.

En af udfordringerne ved at anbringe behandlingskrævende børn og unge i plejefamilier er bl.a., at

plejefamilierne skal tilbydes tilstrækkelig faglig støtte og supervision. Denne afgørende udfordring imødekommer VRC ved knytte familieplejen tæt sammen med vores behandlingsdel. Behandlingsansvaret for barnet eller den unge, påhviler pædagogisk uddannet personale i Vendsyssel Rådgivnings Center. Plejefamilien har tilknyttet en fast støtte- og behandlings-ansvarlig, som står til rådighed 24 timer i døgnet via mobiltelefon.

VRC skal trods anvendelse af plejefamilier ses som et alternativ til anbringelse på opholdssted/institution. Vi har konceptet som er fungeret i 20 år forsøgt at tage de bedste elementer fra plejefamilien og de bedste fra den professionelle institution og samlet det. Dog er det vigtigt at fastslå at plejefamilien ikke er eller bliver barnet/den unges nye familie. Vi mener i høj grad den positive kontakt til biologiske familie er afgørende for barnet. Kommunen har fortsat ansvaret for rammen for samværet, men det er VRC som i samarbejde med forældre tilrettelægger samværet så det er positivt for alle parter. Samarbejdet mellem forældre og plejefamilie kan være sårbart for begge parter, derfor er det VRC som har den tætte kontakt med forældre. VRC arbejder desuden i høj grad for at involvere forældrene, så de føler sig set og hørt i anbringelsen. Forældrene får tilknyttet en konsulent/kontaktperson som de altid har mulighed for at ringe til eller sparre med på hjemrejseweekender.

VRC plejefamilietilbud(døgntilbuddet) indeholder følgende elementer:

 • Bo-del i plejefamilie.
 • Supervision og sparring til plejefamilien.
 • Støttekontakt person til Mikkel herunder:
  • Pædagogisk støtte til de unge 24 timer i døgnet.
  • Pædagogisk støtte til plejefamilien 24 timer i døgnet.
 • Rådgivning og evt. deltagelse i familiebehandling. Styring af samtaler med familie.
 • Den røde tråd og behandlingsdelen – som sikre barnets og den unges trivsel og udvikling.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og herunder anbringende kommune

Der stilles store krav til de familier, som skal være særlig plejefamilier ved VRC. Plejefamilier er alle generelt godkendt som almindelig plejefamilie ved kommunen. De skal gerne have en solid erfaring med at være almindelig plejefamilie. Derudover er der tale om særligt udvalgte plejefamilier dvs., at de har relevant socialfaglig baggrund som pædagog eller erfaring fra f.eks. behandlingsarbejde eller lignende.

De særlige plejefamilier skal have forståelse for og indsigt i børn og unge med særlige vanskeligheder. De skal have erfaring i at observere. Plejefamilierne vil indgå som ligeværdige samarbejdspartnere med VRC.

Inden barnet/den unge anbringes i plejefamilien har VRC følgende visiterings procedure som følges i numerisk rækkefølge:

 1. VRC bliver kontaktet på enten telefon(98802799) eller mail(vrc@vrcenter.dk) og får en kort orientering omkring sagen. Kan der ses muligheder i forhold til vores målgruppe og pladser bliver det enighed om at gå videre til næste punkt.
 2. VRC modtager relevante dokumenter på den unge fra kommunen, på sikkermail på vores cpr. nr 25618807
 3. VRC gennemlæser sagen og bliver enig med sagsbehandler om hvordan man går videre i sagen.
 4. VRC kontakter de plejefamilier som vi mener kan være relevante til opgaven
 5. VRC besøger plejefamilien og laver vurdering af dem ud fra besøg og tilsynsrapport. Samtidig bliver nye plejefamilien gjort bekendt med VRC’s model, hvor det fulde behandlingsansvar under hele anbringelsen af den unge ligger ved VRC og anbringende kommune. Desuden ved alle VRC`s plejefamilier, at det er den anbringende kommune, som fører tilsyn med den anbragte unge, og at det er socialtilsynet, som har det generelle tilsyn.
 6. VRC kontakter anbringende kommune, så kommunen kan besøge og godkende valg af plejefamilien, inden den unge anbringes der. Ligeledes får anbringende kommune plejefamiliens tilsynsrapport til sendt.
 7. VRC kontakter biologiske familie så de får mulighed for at besøge plejefamilien.
 8. Efter alle besøgene og man er enige om at det er den rigtige plejefamilie til opgaven, aftales der en konkret dato for indflytningen og der laves kontrakt

Plejefamilien vil være de gennemgående og primære omsorgspersoner i forhold til barnet/den unge. Plejefamilien tilbyder familiære rammer, der er præget af ro, forudsigelighed og tydelighed; et overskueligt miljø. Familien tilbyder en fast struktur, hvori grundlæggende værdier og normer indgår som en væsentlig faktor.

Plejefamiliens primære opgaver vil være at yde den daglige og grundlæggende omsorg i forhold til basale behov, hjælp til personlig hygiejne, fysisk kontakt i form af knus og kram og lign.

Plejefamilien skal således være deres trygge base, hvorfra de kan få mod til at udvikle deres handlemønster i en positiv retning.

Plejefamilien vil som udgangspunkt ikke deltage direkte i arbejdet med resten af familien. Plejefamilien vil dog altid være åben og imødekommende overfor den biologiske familie. Endvidere vil plejefamilien aldrig stå med ansvaret for at koordinere hjemrejser eller andre ting, hvor der kan opstå store konflikter.

Plejefamilien modtager ca hver 6 uge samt efter behov, besøg af den behandlingsansvarlige fra VRC, som også er til rådighed for plejefamilien 24 timer i døgnet på mobiltelefon. Det vil sige, at der er hurtig hjælp/opbakning at hente, i det tilfælde der opstår problemer omkring barnet/den unge. Dette gælder såvel aften/weekend i f.eks. konfliktsituationer eller hvis de rømmer.

Plejefamilierne mødes desuden i en netværksgruppe 6-8 gange årligt. Vores konsulenter deltager i disse netværksmøder. Vi arbejder med fælles temaer, ser relevante film, hører oplæg og/eller erfaringsudveksler med hinanden.

Anbringende kommune kan vælge selv at ansætte plejefamilier, eller lade Vendsyssel Rådgivnings Center varetage alle opgaver med ansættelse, lønudbetaling, transport, lomme- og tøjpenge m.v.

Eksterne samarbejdspartnere.

VRC har efterhånden fået opbygget et rigtig godt samarbejde til eksterne samarbejdspartner inden for vores område. I forhold til barnet/den unge vil vi i samarbejde med sagsbehandler kunne være behjælpelige med kontakt til andre professionelle som evt. skal kobles på sagen.

VRC gør ofte brug af disse samarbejdspartnere til fagligsparring omkring arbejdet med barnet/den unge.