Visitering

Inden barnet/unge anbringes i plejefamilien har VRC følgende visiterings procedure som følges i numerisk rækkefølge: 

  1. VRC bliver kontaktet på enten telefon(98802799) eller mail(vrc@vrcenter.dk) og får en kort orientering omkring sagen. Kan der ses muligheder i forhold til vores målgruppe og pladser bliver det enighed om at gå videre til næste punkt.
  2. VRC modtager relevante dokumenter på den unge fra kommunen, på sikkermail på vores cvr. nr 25618807
  3. VRC gennemlæser sagen og bliver enig med sagsbehandler om hvordan man går videre i sagen.
  4. VRC kontakter de plejefamilier som vi mener kan være relevante til opgaven
  5. VRC besøger plejefamilien og laver vurdering af dem ud fra besøg og tilsynsrapport. Samtidig bliver nye plejefamilien gjort bekendt med VRC’s model, hvor det fulde behandlingsansvar under hele anbringelsen af den unge ligger ved VRC og anbringende kommune. Desuden ved alle VRC`s plejefamilier, at det er den anbringende kommune, som fører tilsyn med den anbragte unge, og at det er socialtilsynet, som har det generelle tilsyn.
  6. VRC kontakter anbringende kommune, så kommunen kan besøge og godkende valg af plejefamilien, inden den unge anbringes der. Ligeledes får anbringende kommune plejefamiliens tilsynsrapport til sendt.
  7. VRC kontakter biologiske familie så de får mulighed for at besøge plejefamilien.
  8. Efter alle besøgene og man er enige om at det er den rigtige plejefamilie til opgaven, aftales der en konkret dato for indflytningen og der laves kontrakt