Konsulent

Som konsulent ved VRC er man tilknyttet som kontaktperson til forældrene og naturligvis barnet. Dialogen og kommunikationen til konsulenten kan være når forældre har brug for det og vil i kontakt med VRC. Dertil også at sikre kommunikationen mellem vores plejefamilier og biologiske forældre holdes på et sundt niveau og udfordrende emner og diskurser er imellem konsulent og biologiske forældre, så det ikke påvirker relationerne i plejefamilien og biologiske forældre. Dette for at sikre at barnets trivsel og udvikling er højeste prioritet.

”Vi ved VRC har styr på alle trådene omkring vores plejebarn. Vi har derfor kun barnet i fokus som plejefamilie.”

Lotte, plejemor ved VRC

Som konsulent ved VRC arbejdes der også for et sundt og udviklende samarbejde mellem anbringende kommune – VRC og forældre hvor udfordringer afhjælpes efter bedste evne for barnets bedste, hvortil vi bestræber os på at være løsningsorienteret og gå langt for at løse udfordringer.

Derudover er det konsulenten der udarbejder ICS rapporten (statusrapporter) til anbringende kommune, som konsulenten ved aftale, gennemgår med biologiske forældre enten før eller under statusmødet.