Konsulent

Konsulenten er plejefamiliens, biologiske forældre og anbringende kommunens primære bindeled til VRC – den gennemgående person, som har en tæt kontakt til alle parter og naturligvis barnet som fungerende kontaktperson.  Derudover den omsorgsperson der har kontakt til eksterne samarbejdspartnere såsom PPR, psykologer eller misbrugscentre osv.. Igennem kontinuerlige børnesamtaler og plejefamiliesamtaler / besøg i hjemmet, sikre konsulenten en helhedsorienteret og udviklende indsats som sikre barnets trivsel og udvikling. Derudover opnås relevant sparring og kvaliteten sikres igennem plejefamiliesamtaler. VRC værdsætter at barnet inddrages i egen anbringelse og liv, hvilket understøttes af bla.  Kontinuerlige børnesamtaler. Derudover giver det stor værdi for anbringelsen hvis der er mulighed for at benytte vores interne skole således vi er tættere på barnet i dagligdagen med endnu flere omsorgspersoner fra VRC.

Vores mål er at sikre og udvikle interventionen overfor vores børn og unge med trivsel og udvikling for øje.

Som konsulent ved VRC skaber det en stor værdi for anbringelsen at VRC er gennemgående i sagen. VRC har med god effekt varetaget kontakten og praktiske opgave omkring samværsplaner og hjælper med at alle løse ender og spændinger, bliver set i et løsningsorienteret perspektiv. 

”Som plejefamilie oplever vi at VRC skaber ro i samarbejdet med barnets biologiske familie.”

Lotte, Plejemor

”Der er også altid hjælp at hente hvis vi f.eks. får problemer med at hente/bringe plejebarnet til og fra f.eks. samvær, så træder VRC til og sørger for dette.”

Karin, Plejemor

Ved anbringelse igennem VRC er der bagved plejefamilien altid hjælp at hente. Konsulenten, som er sagens primære kontaktperson, er som udgangspunkt til rådighed 24/7. Hvis konsulenten ikke tager telefonen vil VRC’ bagvagt tlf. altid kunne ringes op så hjælpen aldrig er mere end et opkald væk i belastende situationer. Det oplever VRC som en stor tryghed for vores plejefamilie der ligeledes anses som en væsentlig faktor indenfor forebyggelse af sammenbrud i plejefamilie at, VRC i udfordrende situationer, hjælper eller overtager.

Som plejefamilie gennem VRC har vi altid oplevet et rigtig godt samarbejde. Vi kan altid få fat på VRC hvis vi får brug for det – selv udenfor normal arbejdstid”.  De er disponible 24-7-365 og det giver en stor tryghed for os som plejefamilie”

Karin, plejemor