Specialskole

Skole

Alle børn og unge har ret til en god, tryg og stabil skolegang!
Vi har stor erfaring i at drive en skole, hvor undervisningen er tilpasset børn og unge der har haft en vanskelig skolegang.

Vi har en anderledes struktur på skolen, med færre elever i hver klasse og flere voksne, set i forhold til den almene folkeskole.

En kombination af undervisning, bevægelse, oplevelses-orienterede aktiviteter og praktiske arbejdsopgaver med det mål at give barnet eller den unge kompetencer som øget faglighed, almen dannelse, ansvarlighed og social tolerance, til at kunne tage en 9. eller 10. klasses folkeskoleeksamen.

Ikke alle elever er motiveret, eller i stand til at modtage almindelig undervisning, derfor er det vores dygtige lærere og skolepædagoger i samarbejde med den enkelte elev, der laver en køreplan for hvordan en skoledag kan se ud.

Undervisning starter kl. 08.30 og slutter kl. 15.00. Der er mulighed for at få morgenmad, frugt i løbet af formiddagen og lækker frokost tilberedt i skolens eget køkken. 
På vores skole i Brønderslev og Silkeborg går der hvert sted 25-30 elever fra 1. til 10. klassetrin.

Aktiviteter

Vores aktiviteter har som mål at give eleverne udfordringer, fysisk aktivitet og ”jeg er” og ”jeg kan” oplevelser i et tæt samspil med voksne. VRC har adgang til en række aktiviteter som ridning, e-sport, svømmehal, træværksted, multimedieværksted, bo-carts og meget mere.

Hvert år tager vi sammen på vinter- og sommerferie.

Arbejdspraktik

På VRC har vi erfaring for, at det er vigtigt, at eleverne får erfaringer med at indgå i forpligtende arbejdsfællesskaber, og at de lærer at udføre et konkret stykke arbejde for at få en fornemmelse af ansvarlighed. I praksis betyder det, at eleverne har mulighed for at komme i arbejdspraktik, det kan være i vores køkken eller VRC´s egne håndværkere, men også i vores netværk som består af en lang række virksomheder, som gerne vil tage imod vores elever. Målet er at de kan få en oplevelse af at føle sig betydningsfulde, at tage medansvar og at begå sig i forhold til andre mennesker.