TSOP kursus

Alle vores plejefamilier får gennem VRC og vores certificerede konsulenter TSOP kursus jf. loven der trådte i kraft d. 1. juli 2019 ”mere kvalitet i plejefamilier”.

Vi afholder kursusmoduler 3x plejefamilieaftener om året. Yderligere 2x gange om året er der undervisning/kursus i nord og syd hvor konsulenterne holder et oplæg om et aktuelt modul. VRC har udarbejdet et årshjul med valgte moduler/emner. Vi tager udgangspunkt i TSOP grund/temamodeller.

Temasupervision: der holdes supervision i hver plejefamilie efter hvert modul.

VRC udleverer diplom efter hvert modul.