Projekter

Vendsyssel Rådgivnings Center tilbyder etablering og drift af særligt tilrettelagte projekter for børn og unge, der har en så uhensigtsmæssig adfærd, at vedkommende ikke kan rummes i en almindelig døgnforanstaltning, eller for børn og unge der har brug for et miljøskift. Projekterne kan foregå i sommerhus, i autocamper, på lejrskole, på skibsprojekter eller på udlandsrejser. Den unge er på disse ture sammen med en akutmedarbejder døgnets 24 timer.

Vendsyssel Rådgivnings Center udarbejder i tæt samarbejde med den anbringende kommune en projektbeskrivelse, hvoraf mål, pris og varighed fremgår.