Rådgivning

Målsætning:”Unge der har svært ved at bo på institutioner, anbringer vi med succes i familiepleje.”

Målet for det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge på Vendsyssel Rådgivnings Center er at skabe personlig, social og faglig udvikling sammen med de anbragte børn og unge, og dermed bidrage til forøgelse af deres fremtidige livskompetence. Med udgangspunkt i en struktureret og forudsigel
ig hverdag, hvor børnene og de unge mødes med forståelse og tydelige voksne, udvikl
s en gensidig tillid, som skal skabe grundlag for udvikling af børnenes og de unges evne til at indgå i forpligtende sociale relationer i deres fremtidige voksenliv.

Unge der har svært ved at bo på institutioner, anbringer vi med succes i familiepleje.

Vendsyssel Rådgivnings Center er kendetegnet ved:

 • Vi anbringer med stor succes stærkt behandlingskrævende børn og unge, der almindeligvis betragtes som værende for behandlingskrævende til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner, i professionelle plejefamilier.
 • Den holdning, at alle anbringelser, der strækker sig ud over en periode på 1 år, skal foregå under familiære rammer for at skabe optimale udviklingsbetingelser for den enkelte; med udgangspunkt i en hverdag præget af ro, forudsigelighed og én til én kontakt med stabile voksne, som drager tæt omsorg og etablerer en bæredygtig kontakt til barnet/den unge.
 • Stor erfaring med og indsigt i arbejdet med behandlingskrævende børn og unge.
 • Fleksibilitet og kreativitet i udformningen af individuelle behandlingstilbud.
 • At ansvar og behandling er samlet på ét sted, dermed skabes sammenhæng og ”en rød tråd” i anbringelsen. Barnet oplever, at alle parter samarbejder og undgår i højere grad oplevelsen af at være i loyalitetskonflikt mellem de voksne.
 • Fokus på ressourcer og muligheder frem for fejlfinding og begrænsninger.
 • Professionel involvering i det enkelte barn med udgangspunkt i et relations- og ressource- orienteret behandlingsarbejde.
 • Inddragelse af barn og forældre i behandlingsarbejdet.
 • Samarbejde med fast tilknyttede professionelle plejefamilier og opholdssteder.
 • Høj prioritering af et tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Ovenstående funktioner er indeholdt i Vendsyssel Rådgivnings Centers tilbud om:

 • Dagbehandling – intern skole, som inkluderer undervisning, aktiviteter og arbejdspraktik
 • Anbringelser i plejefamilie
 • Akutanbringelser
 • Særligt tilrettelagte projekter