Vores unikke tilbud

Vores mål for det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge er at skabe personlig, social og faglig udvikling for den enkelte.

Vi har en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor børnene og de unge mødes med forståelse og tydelige voksne, og her udvikles en gensidig tillid, så de unges evne til at indgå i forpligtende sociale relationer bliver klart forbedret. Vi har de bedste rammer, har hjertet med, og vi giver de unge mulighed for en ny tilværelse, efter de har været her hos os.

»Alle tog rigtig godt imod mig der. Vi var tæt på hinanden, og jeg havde det godt. Jeg var rigtig glad for at være der.«

Det siger Amanda efter hun har været anbragt på VRC og er kommet videre i livet. Her er en unik kombination af skoletilbud, dagtilbud og familiepleje.

Inden Amanda kom til VRC, vidste hun slet ikke, hvilken stor omvæltning, der ville ske i hendes liv.

»Jeg havde problemer derhjemme med min far og mor, og jeg var voldelig en gang imellem. Fordi jeg havde nogle venner, der bare ikke var gode for mig. Jeg blev hentet og bragt på politistationen, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle pakke mine ting, fordi jeg skulle fjernes fra min far og mor og anbringes. Jeg sad og ventede der i fem timer, og så kom VRC og hentede mig,« fortæller Amanda.